Psykologerne på Bornholm

HVORFOR PSYKOLOGHJÆLP?

Vi kan alle få brug for at tale med en psykolog. Igennem livet vil vi alle ind imellem opleve, at der er ting, som er svære at håndtere.
Nogle gange kan vi få hjælp til at forholde os til det af venner eller familie.
Men nogle gange har vi brug for en udenforstående, neutral professionel person, som kan tale det hele igennem med os, og hjælpe os til at finde overblik, ro og mening igen, finde accept af det der ikke kan ændres, samt indblik og visdom i det, der kan forandres. Det er blandt andet det man kan bruge en psykolog til.

Et behandlingsforløb

Du vurderer og bestemmer selv, hvornår du har brug for at tale med en psykolog, og hvor længe og hvor ofte du ønsker at få samtaler. Et forløb kan være af kortere eller længere varighed, afhængig af dine ressourcer og behov.

Natur - psykologerne i Nexø - Bornholm

Ved et kontinuerligt behandlingsforløb er det en fordel med en eller to ugers interval i begyndelsen af forløbet.
Det er meget individuelt hvor mange gange man skal bruge. Enkelte har kun brug for nogle få samtaler til at få rettet op på deres situation. De fleste bruger mellem 5 og 12 samtaler.

Jeg har også klienter der går hos mig over længere tid – oftest for at forebygge tilbagefald af stress, depression eller angst.
Her vil du måske have brug for at komme en gang pr mdr. hvis du ikke er i den akutte behandlingsfase, men mere er i fasen, hvor vi arbejder med at forebygge tilbagefald.

Den første samtale bruges primært på afdækning af situationen og problematikken.
Desuden er det også vigtigt, at du føler dig tryg i psykologens selskab – da trygheden er kilden til at vi sammen kan komme ind til kernen af de problemer, du måtte have.
Hvis du kommer med en akut krise, har de første samtaler oftest fokus på hvad du her og nu kan gøre ved din situation.

Fokus og formål med terapien

 
Det kan være at der sker noget omkring dig, som er svært at håndtere, hvad enten det er en enkelt, pludselig hændelse, eller belastninger over lang tid. Det kan også være følelser, tanker eller kropsligt ubehag, som kommer indefra, og som plager og forstyrrer dig – alt fra angst, tristhed, vrede, skam til lavt selvværd, tanker som f.eks. ’jeg er ikke god nok’ til kropslige ubehagelige fornemmelser som åndenød, uro, anspændthed og smerter.

Måske har du noget med dig fra din opvækst eller andre relationer, som bliver ved med at spænde ben for dig, og som det er svært at forstå og håndtere.
Det kan være at du bare har lyst til at blive klogere på dig selv, og har lyst til at arbejde med selvudvikling.

Psykoterapi søger at gøre dig mere bevidst om dig selv, hvad du har brug for i forhold til at være mere omsorgsfuld over for dig selv og dine nærmeste, hvad du længes efter, og hvad dine værdier er. Hvordan kan du leve et liv i overensstemmelse med dig selv og dine livsværdier, og indgå i gode relationer med andre på?

Der er altid forståelige grunde til at vi handler som vi gør, selvom de ikke umiddelbart er tydelige for os. Vores mønstre har som regel både fordele og ulemper, både for os selv, og for andre. Igennem terapi kan du blive bedre til at genkende og forstå dine mønstre og automatiske beskyttelsesstrategier, og navigere i forhold til dem.

Den psykoterapeutiske proces har til formål at øge din bevidsthed og klogskab om dig selv, dine følelser, værdier og ønsker. Gennem terapi kan du opnå en større frihed til at være dig selv, til at træffe værdibaserede valg for dig selv, og til at indgå i værdifulde relationer med andre mennesker. Du kan blive bedre til at forstå hvorfor du gør som du gør og hvad dine handlemønstre og beskyttelsesstrategier har af positive og negative sider, både for dig selv og for andre

Kysten - psykologerne i Nexø - Bornholm

Accept, selvomsorg og værdibaserede handlinger er centralt i behandlingen hos os.

Jeg kan hjælpe dig med at forholde dig til det der sker i dit liv, hvad enten det er noget du kan handle i forhold til, eller om det er noget som du skal leve med, og acceptere, og til at udvikle dine iboende ressourcer til at kunne udvikle styrke og mod til i højere grad at kunne rumme og udholde, det der er svært for dig i livet.

Jeg kan hjælpe dig til at finde ud af hvilke ressourcer du selv har, i forhold til at rumme de svære følelser og tilstande du står i, og til at drage omsorg for dig selv i det. Jeg kan også hjælpe dig med at finde ud af hvilke værdier som er de centrale for dig, og hvordan du kan få et liv som er baseret på de værdier, uanset hvad det er for en situation du står i, så du kan leve et liv som giver mening for dig.

Nexø Torv - Nexø - Bornholm

Lær psykologerne bedre at kende

Du kan læse mere om psykologerne bag psykologpraksis Bornholm ved at klikke på deres navne herunder

Læs mere om Psykolog Nina Dam

Læs mere om Psykolog Rikke Pristed

Psykolog Nina Dam – Vestergade 1 – 3740 Svaneke – Bornholm

Hjemmesiden er designet af interactivedesign.dk