Psykolog på Bornholm

PSYKOLOG NINA DAM TILBYDER

Jeg tilbyder individuel terapi, individuel- og gruppe-supervision, samt gruppeforløb i Mindful Self-Compassion til både klienter og fagprofessionelle.

Læs mere under hver overskrift nedenunder:

Bænk - psykologerne i Nexø - Bornholm

Individuel terapi

Til klienter tilbyder jeg målrettet behandling af stress, udbrændthed, belastningsreaktioner, depression, angst, OCD, lavt selvværd, traume og kriser, m.m. Du kan også hos mig få hjælp til selvudvikling og eksistentielle livsproblemer m.m.

Jeg har kompetencer og mange års erfaring med terapeutisk behandling af stress og udbrændthed, og har igennem mange år fordybet sig i behandling og forebyggelse af stress på arbejdspladsen.

Jeg har desuden kompetencer med behandling af somatoforme og dissociative lidelser (funktionelle lidelser), helbredsangst og kroniske smerter.
Jeg har herudover stor sundhedspsykologisk viden og erfaring med terapeutisk behandling af mennesker med somatiske sygdomme.
Jeg har igennem mange år arbejdet både terapeutisk og neuropsykologisk med mennesker med neurologiske lidelser, som f.eks. epilepsi og sclerose, samt med mennesker med diabetes eller hjerte/kar-sygdomme eller reumatologiske sygdomme.

Kurser og gruppeforløb i Mindful Self-Compassion

Jeg holder i Psykologpraksis Bornholm kurser og gruppeforløb i Mindful Self-Compassion (forkortes MSC).

MSC er et evidensbaseret træningsprogram udviklet af to anerkendte amerikanske forskere i psykologi, Kristin Neff og Chris Germer. Forskning viser, at du med MSC bliver bedre til at håndtere modgang samt vanskelige følelser, og at MCS-træningsprogrammet har en positiv effekt på deltagernes selvværd, evne til at give og modtage medfølelse og egenomsorg, samt generelle velvære.

Forskning viser endvidere, at MSC-teknikkerne korrelerer positivt med den mentale sundhed, hvilket medfører et lavere niveau af depressionssymptomer, mindre negativ selvevaluering, reduceret angst og stress, samt reducerer udbrændthed.

Jeg tilbyder desuden til fag-professionelle og sundhedspersonale supervision og undervisning i Mindful Self-Compassion med henblik på at forebygge og behandle empati- og omsorgstræthed gennem øvelser og træning og psykoeddukation.

Mindful Self-Compassion er en af de nyeste metoder inden for mindfulness og kognitiv terapi. Det er et 8-ugers evidensbaseret program udviklet af to anerkendte psykologer og forskere, Kristin Neff og Christopher Germer.

Gennem øvelser og forskningsbaseret viden får du erfaring med værktøjer til:

 • at drage omsorg for dig selv
 • at forebygge og håndtere stress og udbrændthed – både hjemme og på arbejdspladsen
 • at opbygge nye strategier til at håndtere svære følelser med større lethed
 • at motivere dig selv med venlighed fremfor med perfektionisme og selvkritik
 • at genskabe kontakten til de værdier, som giver dit liv og arbejde mening
 • at kunne lytte med medfølelse

Du vil på kurset få trænet kompetencen til at kunne tage vare på dine forskellige følelsesmæssige tilstande uden fordømmelse og selvkritik – og i stedet møde dig selv med oprigtig kærlig interesse, venlighed og omsorg. Dette har vi mennesker særligt brug for, når vi har det svært.

Kurset/gruppeforløbet er for alle. Det er ikke en forudsætning, at du har forudgående kendskab til terapi eller mindfulness for at kunne deltage og få gavn af kurset.

Kurset er anvendeligt både til dig som privatperson og som professionel.

Vi lever i dag med høje forventninger til os selv på mange områder: sundhed, økonomi, kærlighed og arbejde, og det er ikke muligt hele tiden at leve op til alt dette. Vi er kun mennesker.

Hvad gør vi sædvanligvis, når vi ikke lever op til vores egne eller andres høje standarder? Nogle af os kritiserer os selv på en alt for hård måde. Nogle af os kommer i konflikt med dem omkring os. Nogle af os handler på måder, som vi måske senere fortryder, som f.eks. at arbejde for meget eller at være i overdreven kontrol. På denne måde kommer vi til at slide på os selv i vores bestræbelser på at gøre det rigtige, hvilket på sigt kan have utilsigtede negative konsekvenser i form af stress, udbrændthed, lavt selvværd, angst og depression.

Under forløbet lærer dig at håndtere alle disse forventninger på en mere konstruktiv, støttende og egen-omsorgsfuld måde. Mindfulness og selvmedfølelse er ikke nødvendigvis noget, vi har lært i vores opvækst, men vi kan på et hvilket som helst tidspunkt i vores liv udvikle og kultivere disse færdigheder. Sådan bliver vi bedre i stand til at håndtere hverdagslivets udfordringer og vanskelige følelser, og dermed kommer vi nærmere at leve et liv med mere ro og glæde.

Forløbet består af 8 sessioner af 2 timer og 45 minutters varighed, samt en halv retreatdag i stilhed på 4 timer. I alt 26 timer inkl retreat.

Vi mødes én gang ugentligt. Det er godt at beregne tid i løbet af kurset til daglige øvelser af 20-30 min. varighed.

Grupperne vil være på ca. 8 deltagere. Jeg er uddannet MSC-underviser i 2018 og har kørt flere MSC-gruppeforløb med en psykologkollega siden sommeren 2018. Undervisningen består af en kombination af kortere teoretiske oplæg, guidede meditationer, refleksionsøvelser og små gruppeøvelser, hvor man kan udveksle erfaringer med øvrige kursusdeltagere, samt i plenem.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.

Du kan finde yderligere information om mig, pris, opstartsdatoer og tidspunkter for nye grupper i 2021 her (link til brochure som er på vej)

Du vil blive undervist af psykolog Nina Dam.

Jeg er autoriseret kognitiv psykolog og arbejder som privatpraktiserende psykolog med praksis i hhv Kbh. V og i Svaneke på Bornholm.

Jeg er uddannet i at undervise i 8-ugers kurset i Mindful Self-Compassion af de klinikere og forskere fra University of California, som har udviklet denne metode. 

Kommende kurser og retræter i Mindful Self-Compassion i Svaneke på Bornholm

Meditation Psykolog Bornholm

Mindful Self-Compassion træningsprogram og retræter i Svaneke på Bornholm.

En halvdags-retræte og fordybelse i stilhed

Få en smagsprøve på Mindful Self-Compassion og gå februar i møde med en halv dag i stilhed med nærvær, meditation og medfølelse.
Har du brug for en halv dag i stilhed med guidet støtte til din egen praksis og fordybelse, så kom og deltag på en halvdags-retreat – 4 timers fordybelse i nærvær, meditation og medfølelse. Kom og find roen og nærværet i stilhed og bevægelse, i dit tempo, på din måde, guidet hele tiden men uforstyrret og respektfuldt.
Indhold:
Mindfulness meditationer
Self-compassion meditationer
Venskabelig stilhed
Bevægelse
Praktiske informationer:
Tid: Kontakt psykolog Nina Dam for næste dato
Sted: Psykologpraksis Bornholm v. psykolog Nina Dam, Vestergade 1, 3740 Svaneke
Pris: 650 kr
Underviser: psykolog Nina Dam

Kontakt psykolog Nina Dam for at høre nærmere på

Se hele teksten

8-ugers kursusforløb i 2021

Nye kursusforløb i stresshåndtering og Mindful Self-Compassion for selvbetalere og personer, der er dækket af arbejdsplads eller eget firma:
1. gruppe: Opstart mandag i sensommeren 2021,. Brochure selvbetaler MSC 2021 (PDF) (er på trapperne)

Vi mødes 9 gange 2 timer og 45 min i løbet af sensommeren (august, spetember og oktober). Datoer på vej.

Pris: 6500 kr. for hele forløbet inkl. materialer og lydfiler med guidede meditationer samt kaffe, the og snacks.
Prisen svarer til 250 kr. pr. time, hvilket er mindre end egenbetalingen for en samtale hos en psykolog, når du har henvisning fra lægen. Tilmeldingen er bindende for hele forløbet. Der refunderes ikke ved eventuelle udeblivelser eller afbud.

Kontakt psykolog Nina Dam for at høre nærmere eller tilmelde dig på

Se hele teksten
Skov Bornholm

Supervision

Supervision kan benyttes, hvis du ønsker faglig udvikling eller oplever problemstillinger i forbindelse med dit arbejde, som du gerne vil have hjælp til. Når man bliver superviseret, kan man sige, at man lader en mere erfaren fagperson kigge sig over skulderen. Altid i et trygt og respektfuldt rum, hvor du føler dig bekræftet i dine kompetencer og hjulpet videre, hvis du har udfordringer.

Mange års erfaring med supervision

Jeg har igennem 15 år specialiseret mig i at give supervision og har bred erfaring i supervision af mennesker, der arbejder professionelt med andre mennesker.
Jeg har været supervisor for social- og sundhedsfagligt personale ansat på hospitals-afdelinger eller i daginstitutioner eller behandlingsinstitutioner med forskelligartede behandlingsopgaver. Jeg superviserer sygeplejersker, jurister, pædagoger, støttepædagoger, psykoterapeuter, fysioterapeuter,
Jeg superviserer psykologer, psykiatere, læger og tværfagligt personale i sundhedssektoren, både individuelt og i grupper.

Jeg tilbyder:

 • Supervision af yngre psykologer (individuel eller i gruppe) mhp. på opnåelse af autorisation
 • Supervision af psykologer under specialistuddannelse i psykoterapi (individuel og i gruppe)
 • Supervision af supervision af psykologer under supervisoruddannelse (individuel og i gruppe)
 • Supervision af læger under uddannelse til speciallæge i psykiatri.
 • Supervision af privatpraktiserende læger
 • Supervision til tværfagligt personale fra sundheds- og behandlersektoren, samt til pædagogisk personale, samt til personale i behandlerområdet.

Læringsmål for supervision

Supervision støtter professionel udvikling, og er en kvalitetssikring af eget arbejde og medvirker til at forebygge udbrændthed, og skærper den fagprofessionelles kompetencer.

Der er forskellige eksempler på overordnede læringsmål for supervisionen:

Dueodde strand - Bornholm

1. At lære at anvende og implementere de nyeste kognitive principper og metoder
Supervisanterne får i supervisionen hjælp og støtte til at anvende teknikker og metoder inden for 3. bølge af kognitiv terapi i forhold til problemstillinger i deres daglige arbejde.
I supervisionen er der her fokus på sagssupervision, træning af kognitive metoder inden for 3. bølge kognitiv terapi – herunder mindfulness og CFT CompassionFocused Therapy og elementer fra ACT – Acceptance and Commitment Therapy. Der vil her blive givet supervision og træning i opbygning, afgrænsning, evaluering eller forbedring af behandlingstilbud, den terapeutiske relation, samt mulighed for feedback på “egen stil”. Desuden kan supervisionen indeholde elementer af undervisning i kognitiv behandling og mindfulness, samt undervisinings-time-outs i CFT og MSC.

Se hele teksten

2. Supervision med fokus på forebyggelse af omsorgstræthed blandt fagprofessionelle
Supervisionen har her fokus på at arbejde med personligt udviklingsarbejde ift. forebygge og behandle professionel empati- og omsorgstræthed og -udmattelse.

Jeg superviserer og underviser også fag-professionelle og sundhedspersonale i at forebygge og behandle empati- og omsorgstræthed gennem psykoeddukation og øvelser fra Compassion Fokuseret Terapi og Mindful Self-Compassion.

De seneste år er der kommet mere fokus på omsorgstræthed blandt personale ansat i sundhedssektoren og institutionsområdet m.fl., og der er kommet mere forskningsmæssigt belæg for forståelsen af den følelsesmæssige belastning og udmattelse, som personer, der arbejder i sundhedssektorer og institutionsområdet risikerer.
Når vi som professionelle dag efter dag lytter til og tager os af borgere, patienter, klienter, børn og ældre, familier, der er fyldt af smertefulde følelser og tanker, kan vi selv blive overvældet af udmattelse, afmagt, og meningsløshed.
Mindful Self-Compassion og Compassion Fokuseret Terapi er evidensbaserede og internationalt anerkendte behandlingsprogrammer.
Programmerne indeholder øvelser, hvor man opbygger mindfulness og compassion som ressourcer, der giver styrke og robusthed både i forhold til os selv og andre. Forskning i disse tilgange viser, at Mindfulness og Compassion i særlig grad er hjælpsomme ressourcer at optræne og opøve for professionelle omsorgsgivere, idet det giver en oplevelse af større tilfredshed i deres arbejde og færre symptomer på stress og udbrændthed.

 

 • læge supervision bornholm
 • psykolog supervision bornholm
 • psykiater supervision bornholm
 • supervision københavn
 • supervision sjælland
 • supervision bornholm
 • Sygeplejersker og supervision
 • psykiatri og supervision
 • gruppesupervision
 • individuel supervision
Se hele teksten

3. Supervisor for psykologer under efter- og videreuddannelse
Igennem mange år har jeg været supervisor for psykologer under efter- og videreuddannelse indenfor kognitiv terapi herunder med fokus på Compassionfokuseret terapi og Mindful Self-Compassion og ACT.

Jeg til byder supervision til psykologer på vej mod autorisation eller specialistgodkendelse i psykoterapi.
Jeg tilbyder gruppebaseret sagssupervision, der opfylder autorisationsordningens krav om ekstern supervision, eller opfylder kravene om gruppesupervision på specialistuddannelsen. Supervisionen sker på baggrund af deltagernes egne kliniske sager og indeholder feedback, diskussion og træning. Supervisionen foregår i kognitiv-adfærdsterapeutisk ramme med fokus på kompetencer i kognitiv adfærdsterapi.

Godkendt Supervisor

Som godkendt Supervisor i Psykoterapi er jeg kvalificeret til at yde supervision til psykologer, læger og psykiatere.

Jeg er godkendt til at supervisere psykologer i forbindelse med videreuddannelse mod autorisation, specialistgodkendelse i psykoterapi og supervisorgodkendelse.

Supervisionen kan både foregå individuelt eller i grupper. Supervisionen kan foregå ad hoc, eller vi kan aftale et kontinuerligt forløb.
Jeg tilbyder supervision på kognitivt adfærdsterapeutisk grundlag og inddrager også elementer fra både Mindfulness, Compassion Fokuseret Terapi og Acceptance and Commitment Therapy.

Fokusord:

læge supervision bornholm
psykolog supervision bornholm
psykiater supervision bornholm
supervision københavn
supervision sjælland
supervision bornholm
Sygeplejersker og supervision
psykiatri og supervision
gruppesupervision
individuel supervision

Se hele teksten
sø - Bornholm

Tidligere supervisionsopgaver:

 • Gruppesupervisor for Privathospitalet Gadegaards Ludomani behandlerteam, bestående af 3 psykoterapeuter/sygeplejersker
 • Gruppesupervision af tværfaglig behandlerteam, bestående 2 psykologer, læge, socialrådgiver og fysioterapeut, DIGNITY/Dansk Institut mod Totur
 • Gruppesupervisor for Dansk Stalking Centers tværfaglig behandlerteam, bestående af 2 psykologer, 1 jurist, 1 socialrådgiver.
 • Gruppesupervisor for psykologer og psykiatrisygeplejersker ansat i Liaisonpsykiatrisk klinik, Vordingborg Psykiatri, ansat under Shared Care projekt.
 • Gruppesupervisor for ansatte i Klinik for Selvmordsforebyggelse, Psykiatrien Øst, Region Sjælland.
 • GruppeSupervisor for psykologer ansat i Cityterapi, større psykologcenter i Kbh K.
 • Gruppesupervisor for audiologopæd.’er i Kbh.s Kommunikationscenter som arbejder med ptt. Med traumer og funktionelle lidelser
 • Individuel supervisor for familieterapeuter i Albertslund Kommunes familieafdeling
 • Gruppe- samt individuel supervisor for psykologer i privat praksis
 • Gruppe- samt individuel supervisor for læger i privat praksis
Se hele listen

Undervisning og foredrag

Undervisningsopgaver fra 2004-2016 inden for emnerne: kognitiv terapi, mindfulness, funktionelle lidelser og somatisk sygdom:

 • Foredrag om ”Ungdomsgrupper – kognitiv adfærdsterapeutisk gruppebehandling af unge med kronisk sygdom”, symposium for pediatorer, psykiatere, neurologer, psykologer, sygeplejersker, arrangeret af Novartis Neuroscience
 • Underviser ved Neurologisk Afd.’s Post-graduate Undervisning ”Psykologisk behandling af epilepsi-patienter og patienter med funktionelle anfald”
 • Foredrag om ”Kognitiv terapi og mindfulness-behandling ved funktionelle lidelser/dissociative anfald”, Byens Psykologer.Kbh V.
 • Undervisning/foredrag i ”kognitiv terapi” i Liaisonpsykiatrisk supervisions- og interessegruppe, Rigshospitalet
 • Underviser på neurologers videreuddannelse i Epilepsi. Undervisning i ”Kognitiv Terapi og Funktionelle lidelser ” af læger på vej mod speciallæge i neurologi
 • Undervisning af FADL-vagter: ”Funktionelle lidelser – fokus på håndteringsstrategier ved den funktionelle pt.”
 • Underviser på neurologers videreuddannelse i Epilepsi. Undervisning i ”Funktionelle lidelser og PNES/funktionelle anfald” af læger på vej mod speciallæge i neurologi, arrangeret af Desitin
 • Foredrag på Retspsykiatrisk Afdeling, Amtssygehuset i Glostrup, ”Funktionelle lidelser – behandling og håndtering på afdelingen’
 • Foredrag på Temadag. ”Funktionelle lidelser og funktionelle anfald”, Kbh. Amts Neurocenter
 • Underviser ved Neurologisk Afd.’s Post-graduate Undervisning ”Psykologisk behandling af epilepsi-patienter og patienter med funktionelle anfald”, 60 min.
 • Undervisning af neurosygeplejersker, Neuro-CV-uddannelsen ”Funktionelle lidelser – fokus på håndteringsstrategier”
Se hele listen
Vandfald - Bornholm
Børnpå klipper - Bornholm

Coaching og karriererådgivning

Coaching er træning, refleksion og sparring med det formål at blive bedre. Det kan være til bedre at kunne træffe beslutninger, navigere i uvished, ubehag eller konflikter, håndtere stress – og det kan være til at håndtere et arbejde, en opgave, en rolle osv.

Jeg tilbyder coaching til både ledere og medarbejdere. I et coachingforløb anvender jeg evidensbaserede metoder, og jeg arbejder i hver session målrettet og struktureret på at formulere nye konkrete strategier, som kan bringes til handling i den enkeltes hverdag.

I et coachingforløb vender vi svære situationer, dilemmaer og problemstillinger, og vi undersøger dine styrker og dine værdier og finder frem til, hvordan du bedst muligt praktiserer dit arbejde eller din ledelse, så det bringer din virksomhed eller dit arbejdsliv derhen, hvor den gerne skal.

Et coachingforløb kan også bruges til at gøre sig overvejelser af karrieremæssig karakter. Måske har du brug for hjælp til at blive mere afklaret omkring, hvad du vil på både kortere og længere sigt. Og måske har du brug for hjælp til at finde frem til, hvordan du bedst bevæger dig i den retning, du gerne vil.

Et coachingforløb behøver ikke at være langt. Det kan naturligvis strække sig over adskillige måneder og være en fortløbende udviklingsproces; men det kan lige så vel være to eller tre møder men en helt konkrete agenda omkring fx en afgørende beslutning, håndtering af en sag med stor offentlig bevågenhed eller en specifik udfordring som fx en scene- eller undervisnings- eller presse-optræden.

Læs hele teksten om Coaching og karriererådgivning

Online psykologhjælp – Online videoterapi & Online videosupervision

Jeg tilbyder online psykologhjælp i form af online video-terapi og online video-supervision med fagpersonale, psykologer, læger, psykiatere mm.
Både online videoterapi og online videosupervision er anerkendt psykologhjælp.

For flere og flere er internettet et helt naturligt omdrejningspunkt for kontakten til andre mennesker. Derfor er det også for flere og flere danskere (private som fagpersoner) helt naturligt at modtage terapi eller supervision online.

Forskning og erfaringer i forbindelse med online-videoterapi viser, at online konsultationer har mange af de samme terapeutiske kvaliteter og ændringspotentialer som traditionelle fysiske konsultationer.

Online-videosamtaler kan tilgås fra PC og Mac, så du kan få terapi eller supervision, uanset hvor du er.

Der er mange situationer, hvor online psykologhjælp via online-videosamtaler et en faglig relevant og meget hjælpsom mulighed – og er tilmed nem og fleksibel mulighed, da du kan få psykologhjælp fra eget hjem, og på mere forskudte tidspunkter ift. normal arbejdstid (dette i et begrænset omfang). Desuden undgår du transporttiden.

Online-terapi er netop for dig, der af forskellige årsager ikke har mulighed for at komme til min klinik på Vesterbro – enten på grund af fysiske, geografisk, psykiske eller arbejdsmæssige begrænsninger.

Online-terapi er også et godt alternativ, hvis du pludselig eller akut bliver forhindret i at møde fysisk op til din terapisamtale – enten pga. dit barn eller du selv er blevet syg, eller der er kommet en akut arbejdsmæssig forhindring. Så du vil slippe for at skulle betale et ’for-sent-afbuds-honorar’ og fortsat kan få din terapisession hos mig – blot med ændring fra fysisk face-to-face terapi til online-face-to-face terapi.

Det vil sige at rammen for terapi- og supervisions-sessionerne hos mig kan ændrer sig i et forløb, så det bliver mere fleksibelt og nemt for dig, der er fysisk gangbesværet eller har somatisk sygdom eller andet, som kan gøre transporttiden uoverkommelig.

Min tilgang er den samme, som du ville opleve i face-to-face samtalerne. Desuden kan jeg i videokonsultationer fortsat anvende visuelle illustrationer på white-board.

Jeg har rigtig gode erfaringer med onlinesamtaler. Forskningen peger desuden på, at effekten af onlineterapi og online supervision er den samme som ved fysisk fremmøde.
Mange oplever det som en hjælpsom og brugbar måde at mødes på, hvor du får lige så meget ud af det, som hvis man sidder fysisk over for hinanden.

Klientudtalelser om oplevelsen af at gå fra traditionel face-to-face terapi til online videoterapi i forbindelse med Corona-nedlukningen foråret 2020:

Sygesikringsklient henvist under angstkriteriet:

“Online video-konsultationer er et stærkt supplement til møder med fysisk fremmøde. Med de nuværende hurtige internethastigheder oplever jeg en god ansigt-til-ansigt kontakt, som ikke forhindrer en god samtale. Det er min oplevelse at Nina har erfaringer med online konsultationer, og bruger samme værktøjer som whiteboard og illustrationer, som hun bruger ved fysisk fremmøde i klinikken. Derudover undgår man transporten frem og tilbage, hvilket også kan være en fordel. Venlig hilsen xx”
(mand, 29 år, samboende med kæreste, sygemeldt med angst)

Sygesikringsklient henvist som ‘pårørende til alvorlig psykisk sygdom’

“Jeg havde indledningsvist noget svært ved at overskue onlineterapi. Med børn (med særlige behov) hjemme lige nu og en mand, der arbejder i døgndrift i sundhedssystemet, er det er svært at få ro, og at skabe ‘sit eget rum’. Min umiddelbare reaktion var derfor at tage en dyb indånding og ‘stramme balderne’, til coronakrisen er ovre og at genoptage mit terapiforløb, når alt igen bliver normalt. Jeg kunne dog mærke, at det var en rigtig dårlig beslutning.

Nu har jeg haft min første onlinesamtale og det var rigtig rigtig rart og fuldstændig som at sidde sammen med Nina/min psykolog som jeg plejer. Jeg kan kun på det kraftigste anbefale andre at gøre det samme og tage imod den livline i en svær tid.
Med venlig hilsen xx”
(kvinde, 45 år, gift, mor)

Datasikkerhed

Vores online videosamtaler er sammenlignelig med en almindelige telefonsamtale, hvor ingen kan lytte med, og intet bliver optaget og gemt. Jeg bruger Microsoft Teams, som er sikkert og lever op til Datatilsynets anbefalinger om sikkerhed og fortrolighed.

Helt praktisk vil online-videosamtalerne – både individuelt og i gruppe – foregå via ’Microsoft Teams’. Teams er Microsofts online-produkt, og er en stabil og sikker online-samtaleplatform. Alle samtaler/data er fuldt krypterede, hvilket betyder, at sikkerheden er i top. Med anvendelsen af Microsoft Teams sikrer jeg mig derfor fortsat, at gældende GDPR-regler om databeskyttelse overholdes i forbindelse med dine videokonsultationer hos mig.

Ikke alle er lige fortrolige med at anvende video-online-samtaler. Jeg har stor forståelse for hvis du har brug hjælp til at komme i gang og blive fortrolig med det. Derfor vil jeg gerne gratis tilbyde at ringe dig op 10 min inden din første online-videosamtale hos mig. I de 10 min vil jeg kunne hjælpe dig med at oprette dig i Teams og introducere dig til at anvende det mest basale og nødvendige i Teams. På den måde kan du blive mere fortrolig med at have online terapisessioner hos mig.

Vilkår, afbudsregler og betaling for onlinesamtaler

Priser og afbudsregler m.v. er de samme for onlinesamtaler som ved face-to-face samtaler i min klinik.
Betaling skal ske lige inden samtalen via MobilePay. Jeg sender dig en betalt faktura via mail, når du har betalt for samtalen.

Læs hele teksten om online psykologhjælp
Psykolog på Bornholm

Psykolog Nina Dam – Vestergade 1 – 3740 Svaneke – Bornholm

Hjemmesiden er designet af interactivedesign.dk